David
Krňanský

David Krňanský je multimediální umělec zabývající se kresbou, instalacemi, novými médii či intervencemi ve veřejném prostoru. Jeho hlavní doménou je však médium malby, ve které prostřednictvím novodobé vizuality prozkoumává její klasickou postmoderní problematiku. Krňanského malba je postkonceptuální, mísí modernistické postoje se "zombie formalistickou" abstrakcí.

About

- Artist

Své starší práce komentuje se zřetelnou nechutí. Na milost bere jen málokteré. To je s podivem, neboť na jeho práci jasně vidíme, že estetiku svých prací už takové tři až čtyři roky kontinuálně derivuje z tvarosloví moderny. Když připravoval soubor Šílenství se stává metodou (2012–2013), zhotovil volné repliky některých sochařských děl ze symbolické popravy moderního umění, nacistické přehlídky Zvrhlé umění v Mnichově, podle reprodukcí z internetu. Jádrem stejnojmenné výstavy v Entrance Gallery byly stoly s bělostnými maketami, jež by klidně bylo možné využívat coby výukové pomůcky na semináři Úvod do obecné typologie moderního sochařství. Až na to, že v souladu s povahou stažených fotografických předloh byly náležitě jednopohledové. V té době byl fascinovaný blogosférou a transformací informace v globální výměně obsahů.

Když dnes mluví o svých hlavních východiscích, zmiňuje v první řadě graffiti. A to jak v rovině „broušení písma“ v dokonalý tvar, což lze v přeneseném smyslu sledovat i na jeho závěsných obrazech, z valné většiny založených na vyváženém vztahu linií, vlnovek a plošných elementárních geometrických prvků, tak v rovině prožitku, který přináší dělání graffiti na ulici. Tato zkušenost inspirovala i část výstavy Sedmiruký čaroděj v pražské Futuře (2015). Na povrch plošných objektů ovlivněných minimal artem zde nanesl nátěr obvykle užívaný k ochraně před ilegálním plakátováním. Důvodem mu přitom nebyla potřeba upozorňovat na vlastní příslušnost ke graffiti scéně, ale snaha vytvořit artefakty, které v metaforické rovině nepřipouštějí „přilepení dalších obsahů“. Jejich antipodem byla protilehlá série polystyrenových objektů připomínajících poloprázdné policové skříně. V některých regálech byly umístěny skleněné popelníky. Na bočních stěnách byly přilepené drobné postavičky se stylizovaným figurálním motivem „kouzelníka“, některé z boků byly proříznuty vlnovkou a dvěma elipsami tak, aby vytvářely jednoduché piktogramy lidské tváře. Proměnu přístupu Davida Krňanského za období pouhých dvou let lze sledovat v méně tezovitém nakládání s inspiracemi, ať již jimi jsou modernismus, nebo internet, a v usilování o významově méně snadno uchopitelný tvar, v němž protějšek čistých geometrických forem nahlodává z druhé strany antropomorfní komiks a odkazy na oblast designu.

Kresby Davida Krňanského jsou vitální a vzdušné, v lince jsou vedeny přesně, a přitom s nebývalou pružností, jako by mu pod rukou vznikaly s úplnou samozřejmostí a bez nutnosti oprav. Takhle nějak by mohl kreslit Zdeněk Seydl, kdyby se zničehonic probudil do 21. století a začal se rozhlížet po světě kolem sebe. Podobně vypadají také Krňanského malované obrazy, i když jsou ještě o poznání oproštěnější. V parafrázích jazyka moderního umění počítá s narušením jeho ideových rámců a rozvolňováním jejich ambiciózních formálních experimentů. Mluví-li o dosažení určitého osvobození, má na mysli nadhled a hravost, s níž se v současné době dokáže vztahovat k obsahům kolektivní paměti, ať již se jedná o sféru uměleckých forem, nebo estetiku log a spotřebního designu.

Oproti umělcům generace druhé poloviny 90. let, která k rozmachu konzumního stylu života zaujala zřetelně kritický postoj, reprezentuje Krňanský sílící přístup svých vrstevníků, u nichž lze případné kritické hledisko dohledávat obtížněji. Ti na problematiku produkce a spotřeby pohlížejí z hlediska cirkulace významů v postindustriální společnosti. Uvědomují si mýtotvornou úlohu brandingu, pozorují a komentují reciproční přenosy mezi volným uměním, produktovým designem nebo popkulturou. Snad proto lze alespoň okrajově zmínit monumentální trojrozměrné litery BHG umístěné v hlavní pohledové ose výstavy seskupení Black Hole Generation. Jejich kolektivní podpis byl proveden v duchu obchodní značky, ovšem aniž by to znamenalo, že nějaká obchodní značka opravdu vznikla. David Krňanský odmítá být přiřazován k „umění postinternetu“, i když pro svou práci využívá podobné zdroje. Zajímá ho především přeskupování významů, které s sebou nesou věci a formy. Kvalita jeho práce spočívá ve spojení intuitivní práce se soustředěným průzkumem významových polí.

(Text Jiří Ptáček)

Artworks
Series


ExhibitionsSamostatné výstavy (výběr)
2018
AGAINST ALL LOGIC, Stone Projects, Prague
Blackout, Galerie Dole, Ostrava

2017
DAVID KRNANSKY: DAVID KRNANSKY, Leto Gallery, Warsaw Gallery Weekend, Waršava
David Krnansky & Julius Reichel: Duck Rabbit Industry Never Stop 3, 35m 2 Gallery, Praha

2016
Everything Is Nice / BON APPÉTIT, Ivan Gallery, Bukurešť

2015
Duck Rabbit Industry Never Stop 1, Berlínskej Model Gallery, Praha
Duck Rabbit Industry Never Stop 2, City Surfer Gallery, Praha
Imagine a Naked Girl Sitting on the Stool Between Us, Fotograf Gallery, Praha

2013
Madness Becomes Method, Entrance Gallery, Praha
Colorfull Summer, Jelení Gallery, Praha

Skupinové výstavy (výběr)
2018
Young and Fresh, 101 Gallery, Praha
Young and Fresh, GAMP, Plzeň

2017
BHG: RAT HOLE II, Praha
BHG: RAT HOLE I, Praha
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2, PLATO Gallery, Ostrava

2016
BHG: PURE HATE, Nevan Contempo, Praha
Black Hole Generation / Nuance Freshovosti, LETO Gallery, Waršava
Paintings, SVIT, Praha
Czech painting of the 21st century, Měsíc ve dne Gallery, České Budějovice
AABBABBAACBA (Julius Reichel, David Krňanský, Beata Alexová, Ladislav Vondrák a Jimena Mendoza), Nová Galerie, Praha