Kontakty

Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění.
V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce, se kterými rozvíjí umělecké a výstavní aktivity a přibližuje tak podobu a otázky současného umění široké veřejnosti.

Iva
Bízová

Sběratel

iva@koojon.cz

603 876 867

Pavel
Kubesa

Kurátor

pavel@koojon.cz

606 889 236