Contemporary
Art Collection

Paraziti

Série ocelových soch "Paraziti" je dalším z Roubalových pokusů o materiálově impozantní figurální motivy odkazující k postavení prekarizovaného člověka v soukolí racionalizace lidské práce.

Boj
o interpretaci

Šestice kreseb, která pro dvojici příznačnou ikonickou vizualitou zpracovává téma vztahu pravdy a skutečnosti na historické ose mezi počátky kapitalistické organizace práce až po post-faktuální éru digitální reality.

Zlatá
geometrie

Série obrazů „Zlatá geometrie“ tematizuje jak bohatost – estetickou, sémenatickou i duchovní – gotického umění, tak současně poukazuje i na rozličné formy „ztrát“, které v důsledku psychologického a perceptuálního parametru „dobového oka“ nutně při vnímání historických maleb vznikají, tj. jinými slovy: nedokážeme plně vnímat gotické umění v plném jeho významovém poli, jelikož v gotice a jejím duchovně-recepčním sémantickém rámci nežijeme.

Sky

Obrazová série Filipa Dvořáka se věnuje fragmentarní zkušenosti, jednotlivým výsekům pozemské oblohy, jejíž výstřižky jsou rámovány náznaky barokních křivek a archaických obrazových rámů.

Age
Of No Heroes | Part 2

Imaginativní série autorské dvojice Dvořák & Kolarov "Age Of No Heroes | Part 2" rozvíjí dlouhodobý zájem autorů o metafyzické vlastnosti pohybu a možnosti jeho zastavení prostřednictvím formátu "rozšířeného obrazu", tedy obrazového pole, které není limitováno pouze plochou malířského plátna, ale otevírá možnosti různým materiálovým experimentům.

Joyful

Série Joyfull je bakalářskou prací Alžběty Krňanské v Ateliér Malby u Jiřího Černického a Marka Meduny / Michala Novotného na pražské UMRPUM v roce 2018.

Heads
III.

Heads
II.

Julius Reichel | 2020 | Paintings | 70x100 cm | 5 ks

Heads

Tématem série Heads je ikoničnost či signifikantnost, razítkovitost, současně také problematika memu. Tato série je pokusem o nekompromisní vyřešení tématu lidské hlavy (potažmo portrétu) několika malířskými tahy.

5G
Netting

Tématem této série je práce s rastrem, mřížkou, strukturou, texturou, materiálem. Síť, zasíťování, život v síti. Život je síť. Síť je systém. Síť je mříž. Síť je život.

Obrazy série:

5G Net Head
Diamond Head
5G Net I.
5G Net II.
5G Net III.

Bludná
Loza

Hlavním motivem série Bludná Loza je symbol stromu – strom coby osa světa, vesmíru, jehož kořeny prorůstají veškeré zemské vědění. Svět je les, les je svět. Svět-les autoři vnímají jako organismus, který uchovává paměť, moudrost, který chrání, co bylo, a odhaluje, co bude. Je místem, které je úkrytem pro všechny živé i neživé bytosti.

Lepenkové
obrazy

Papírové pásky, tzv. artist tape, se často využívají k vykrývání ploch při malbě. Po jejich použití, kdy je umělec z plátna odlepuje a konečně tak odkrývá podobu své malby, končí tyto pásky jako odpad a vyhazují se, protože plátno je historicky (zdá se) tím hlavním nosičem vizuální informace. Má tedy pro diváka jako takové na konci malířského procesu – jako ono finální "umělecké dílo" – zůstat bez stop svého vznikání. Přesným opakem je pak série Lepenkových obrazů. Není tady nic jiného než lepenky – vykrývací pásky a samotné plátno nakonec zcela zmizelo.

Ninjas

Série Ninjas je součástí pop-up projektu "Mann in Flammen", v rámci kterého vystavil Martin Lukáč deset maleb v prostorách logistického skladu firmy Footshop. Deset obrazů, namalovaných na plátna vyrobených z použitých krabic od bot, viselo zavěšených na ocelových lankách přímo mezi skladovými regály plnými trendy obuvi. Malby zachycovaly portréty českých, slovenských i zahraničních MMA fighterů.

Čerti

Série Čerti je dalším Reichelovým pokusem o redukci portrétu a eliminace prostředků pro vyjádření povahy figury na základě základních atributů. Obrazy netradičně pracují s velkými plochami a širokými malířskými gesty. Současně ale Reichel nadále rámuje obrazový formát svým charakteristickými malovaným rámováním.

In
the middle of nowhere

Série In the middle of nowhere je jedním z přechodových můstků mezi Krňanského dřívější malířskou polohou, které dominovala odlehčená technika rozprašování naředěné barvy, a jeho pozdější inklinací k elementárním geometrickým tvarům.

Stereo
Series

Série Stereo Series zjevněji předznamenává aktuální Krňanského malířskou polohu. Autor se v sérii dvou obrazů důkladněji věnuje základním geometrickým tvarům a definuje své charakteristicky rozpoznatelné tvarové elementy: kruh, obdélník a repetitivní oblouky připomínající multiplikované písmeno B.

BlackOut

Série tří středoformátových pláten Blackout rozvíjí dnes pro Krňanského typické geometrické tvarosloví, které zde svou redukovanou barevností a specifickým malířským gestem přímo odkazuje ke kresebnému založení Krňanského malby.

UFO
Efect

Série obrazů 145x190cm, pracuje se zvětšenými piktogramy, obrazovými zkratkami a symboly tradičních představ toho, co nazýváme UFO. Pro Reichela je ale UFO více něž jen "neidetifikovatelný létající objekt", více než mimozemský létající talíř. UFO je příležitostí k úvaze nad hranicí času a prostoru v kosmologickém měřítku, nad jejich prostupováním reprezentovaným prolínajícíme se obrazovými vrstvami.

Bottleg
Boys

Namor Ynrobyv | 2017 | Paintings | Mixed Media | 3 ks

New
York

Namor Ynrobyv | 2017 | Paintings | 2 ks

Kresby
2018

Ikonická série Kinterových Kreseb slouží jako jeho autorský komentář ke každodením zkušenostem, jako zrcadlo sebeprožívání, jako poznámky k emocionálním hnutím v pletivu digitalizovaného globálního života.

Kresby
2017

Ikonická série Kinterových Kreseb slouží jako jeho autorský komentář ke každodením zkušenostem, jako zrcadlo sebeprožívání, jako poznámky k emocionálním hnutím v pletivu digitalizovaného globálního života.

Kresby
2015

Ikonická série Kinterových Kreseb slouží jako jeho autorský komentář ke každodením zkušenostem, jako zrcadlo sebeprožívání, jako poznámky k emocionálním hnutím v pletivu digitalizovaného globálního života.

Google
Effects

Google Effects je "site-defined" ("místem definovaná") série oboustranných obrazů, která vznikala jako pokus vyrovnání se s možnostmi krajinomalby v konkrétním plenéru. Maláčovy malby jsou odrazem malířsky dekonstruovaného místa, na kterém Maláč rozehrával jeho ryze volnou vizuálně-gestickou interpretaci.

Vertical
Horizontal

Obraz ze série Vertical Horizontal je typickým zástupcem Šimerovy techniky "new dripping", ve které rozvíjí možnosti střetu řízeného a nahodilého procesu vznikání závěsného obrazu.

Lebky
45

"Série "Lebky" vznikla vlastně náhodou. Měl jsem nějaká dřevěná prkénka ze staré postele, ze kterých jsem stloukl pár malých boxů, na které jsem natáhl zbytky plátna, a první, co mě napadlo, byla lebka. Stala se z toho zábava na několik let. Čím víc jich bylo, tím to vypadalo lépe, a pro mě to byla práce nesmírně obohacující. Namalovat jednu věc skoro 300krát."

Bludná
loza

Hlavním motivem série Bludna Loza je symbol stromu - strom coby osa světa, vesmíru, jehož kořeny prorůstají věškeré zemské vědění. Svět je les / les je svět. Svět-les autoři vnímají jako organismus, který uchovává paměť, moudrost, který chrání co bylo a odhaluje co bude. Je místem, které je úkrytem pro všechny živé i neživé bytosti.

Za
obrazem

Série Za obrazem (2016) rozvíjí autorovo analytické prozkoumávání hranic a jednotlivých faset samotného média závěsného obrazu.

Hory
v odraze

Série vychází z autorčina zájmu o sochařské zpracování kamene a jeho zařazení do širšího narativního kontextu. Série byla poprvé uvedena v rámci sólové výstavy WIND IN ORGANS v galerii Ateliér Josefa Sudka v roce 2019.