Hynek
Alt

Hynek Alt je výrazným českým vizuálním umělcem střední generace, absolvoval Katedru fotografie FAMU a Visual Research Lab na State University of New York. Ve své tvorbě tematizuje médium fotografie a osobnost fotografa. Demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu. Jeho zkoumání vztahu k fotografickému médiu je vícevrstevnaté; využívá v něm optické klamy a iluze, jimiž manipuluje fotografický obraz. Jeho umělecký zájem se odehrává v rozličných fasetách současné lidské zkušenosti, často však míří k různým infrastrukturním momentům našich životů, v nichž často objevuje až mýtické polohy.

About

- Artist

Hynek Alt je vizuální umělec působící v Praze. Ve své práci se zaměřuje převážně na postkonceptuální přístup k médiu fotografie a výzkum fotografického obrazu, který ukotvuje v prostorových instalacích, často využívajících spíš principy a charakter reprodukovaného záznamu, než fotografii samotnou.

Společně s Aleksandrou Vajd vedl v letech 2008 až 2016 ateliér fotografie na UMPRUM v Praze. Od roku 2017 působí na Katedře fotografie FAMU v Praze, kde založil Ateliér fotografie a nových médií. Pravidelné schůzky ateliéru jsou součástí rezidence v MeetFactory. Vedle své volné umělecké tvorby se věnuje také fotografické dokumentaci uměleckých děl a výstav, kterou využívá jako prostředek pro výzkum. Často spolupracuje s dalšími umělci a teoretiky na kolektivních projektech.

Artworks