Olbram
Zoubek

Olbram Zoubek (*1926), výrazný představitel poválečné generace, se významně zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky a přispíval k dominantnímu postavení sochařského média ve své generaci. Je autorem řady uměleckých děl, která zejména v posledním čtvrtstoletí významně přispěla ke kultivaci veřejného prostoru mnoha měst a míst po celé České republice.

About

- Artist

Olbram Zoubek (1926-2017) patřil mezi uměleckou generaci, ktéré byl z politických důvodů zapovězen přístup k aktuálním otázkám a problematice tehdejšího sochařství a v lokálním kontextu byla nucena „žít“ jinými problémy. Pro Zoubka tak bylo přirozeným východiskem navazovat na klasická díla a autory moderny české i světové, jako například Zadkine, Lipchitz či Wotruba, ale také Miró či Léger. Důležitým motivem pro rozvoj tehdejšího českého sochařství byla častá sochařská sympozia organizovaná v sousedním Rakousku. Zde se do Zoubkova figurativně založeného díla dostává dotek abstrakce. Zoubkovu tvorbu je třeba vnímat především jako intimní a soukromou vzpouru proti plytkosti doby, v níž musela vznikat, jako morální apel.

Olbram Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha či Pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě.

 

Artworks


Exhibitions



Samostatné výstavy (výběr)
1978
Sochy. Arboretum Stěbořice

1980
Padesát plastik Olbrama Zoubka. Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1983
Padesát plastik Olbrama Zoubka. Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1990
Sochy, reliéfní otisky, Galerie U Bílého jednorožce, Galerie Klatovy / Klenová
Sochy, Arnoldinovský dům, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

1991
Sochy (1. díl), Vojanovy sady, Praha
Sochy (2. díl), Staroměstská radnice, GHMP Praha

1993
Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň

1998
L'Homme des printemps, Château du Grand Jardin

2009
Dvojice. VS Atrium, Praha

Skupinové výstavy (výběr)
1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1959
4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1964
Výstava soutěžních návrhů na výzdobu nového velvyslanectví v Brazílii, Galerie Václava Špály, Praha
Trasa, Galerie Václava Špály, Praha

1966
Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
Jarní výstava 1966, Mánes

1969
Nová figurace, Mánes, Praha 1

1970
Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín

1983
Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1988
Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha

1990
Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna, Praha
Nová skupina: Členská výstava, Dům umění v Opavě

1999
Obraz, socha a svět, Mánes