Tereza
Příhoda Štětinová

Tereza Příhodová Štětinová vystudovala na Katedře fotografie Filmové fakulty AMU v Praze. Kontinuálně se v posledních letech zajímala o tvorbu sochařských koláží, přičemž zkoumá a testuje vlastnosti nejrůznějších organických materiálů, textílií a tradičních sochařských materiálů. V současné době se věnuje především práci se dřevem, mramorem a jinými ušlechtilými kameny, pomocí kterých vytváří své charakteristicky robustní figurální objekty. Její tvorba se dotýká témat mytologie a mysticismu.

About

- Artist

Tereza Příhodová Štětinová se k sochařské tvorbě dostala obloukem přes osvojení si principů a problémů fotografického umění, kterým se věnovala po čas svých uměleckých studií. Médium fotografie ale neuspokojilo imaginativní a narativní potenciál jejích vlastních uměleckých témat, která čerpají nejen z osobních a intimních zkušeností, ale také z obsahů kolektivní paměti. V uměleckém myšlení Terezy Štětinové se tak vždy objevoval také zájem o religiózní náměty, pohanské i křesťanské tradice, témata mytologie, přechodové rituály či mysticismus. Také reflexe duchovních textů kontinuálně tvaruje ideové pozadí její sochařské tvorby.

Pro takto obsáhlé a významově zatížené interpretační pole si následně zvolila médium prostorové instalace, objektu, sochy. Ušlechtilý kararský mramor, onyxové bloky, ebenové dřevo, hedvábí, vlna, mosaz nebo peří exotických ptáků zapracovává do svých symbolických sochařských objektů, které rehabilitují význam rukodělné sochařské práce.

V jejím díle je často přítomná určitá diskrepance mezi znázorněným a formálním provedením, která často tematizuje hranici mezi pomíjivým a trvalým, „zastaveným“ či doslova „zkamenělým“. Nad jednotlivými objekty a intervencemi přemýšlí často v širších instalačních celcích, které koncipuje jako lyrizující snové krajiny, jako místa s intimním či duchovním rytmem.Series


ExhibitionsSamostané výstavy (výběr)
2022
Genesis, Czech Centre Paris, Paříž

2020
Ostaky (autorksá výstava s Karolinou Rossí), Galerie NoD, Prague (CZ)
Jako doma (autorksá výstava s Romanem Štětinou), Holešovická šachta, Praha

2019
WIND IN ORGANS, Atelier Josefa Sudka, Praha
Glam Glow, XY Gallery, Olomouc

2018
HORA JE MODRÁ, ŘEKA TEČE, TIC Gallery, Brno
White Whale, ZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava

2017
MURURE, Parter (Polansky Gallery), Praha

2016
Oblékat kameny, City Surfer Office, Praha

2015
Od medu k popelu (From Ice to Ashes), Berlínskej model, Pra

Skupinové výstavy (výběr)
2018
It's a Trap, Significant Other, Vídeň

2016
Any Day Now, Karlin Studios, Praha
Krajina na konci času (The Landscape in the End of Time), Galerie Perla, Vrané n. Vltavou

2014
VLČICE NOCI II: ZIMA / SHE-WOLF OF THE NIGHT II: WINTER, Karlin Studios, Praha