Anna Slama & Marek Delong

Hlavním motivem série Bludna Loza je symbol stromu - strom coby osa světa, vesmíru, jehož kořeny prorůstají věškeré zemské vědění. Svět je les / les je svět. Svět-les autoři vnímají jako organismus, který uchovává paměť, moudrost, který chrání co bylo a odhaluje co bude. Je místem, které je úkrytem pro všechny živé i neživé bytosti.

Bludná loza

V naší práci si vytváříme takový mytologický systém, lépe řečeno – systém symbolů a myšlenek, které vychází z naší zkušenosti a pocitů. Systém významů a vztahů, svět sám pro sebe, který nám pomáhá lépe porozumět tomu, co nás obklopuje. Díla jsme pojmuli jako takový rodokmen, do jednotlivých oken jsme vytvořili koláže symbolů nebo rituálů, které provazí náš hlavní motiv. Chápeme je jako snahu uchovat myšlenky a situace, na které by se mohlo zapomenout, ale touto cestou mohou citlivějším způsobem tříbit a pomáhat ve vývoji nás i světa, který nás obklopuje. Nechceme přeci neustále opakovat stejné chyby. Nástěnné práce pak spojuje socha, která funguje jako magická základna, středobod celé série s jehož pomocí drží celá práce pohromadě v prostoru. Na jejím vrcholu je umístěno dřevěné žezlo, amulet. Ten ztvárňuje základní myšlenku celého motivu. Nástěnné práce jsou vytvořeny z nepálené hlíny, pryskyřice, perletě a ovčí vlny, a jsou doplněné o tištěné koláže. Socha je pak kombinací práce se dřevem a látkou. Je pro nás důležité, že materiály, které používáme, je nutné opracovat ručně, každý náš dotek je na nich viditelný. Dřevořezba nebo práce s keramikou, s vlnou, vycházejí z dlouhé tradice řemesel, ke kterým máme úctu a nacházíme v nich potřebnou svobodu výrazu a estetickou hodnotu.
Artworks