Anna Slama & Marek Delong

Hlavním motivem série Bludná Loza je symbol stromu – strom coby osa světa, vesmíru, jehož kořeny prorůstají veškeré zemské vědění. Svět je les, les je svět. Svět-les autoři vnímají jako organismus, který uchovává paměť, moudrost, který chrání, co bylo, a odhaluje, co bude. Je místem, které je úkrytem pro všechny živé i neživé bytosti.

Bludná Loza

V práci Bludná Loza si Slama & Delong vytváří vlastní mytologický systém, lépe řečeno – systém symbolů a myšlenek, které vychází z jejich zkušenosti a pocitů. Systém významů a vztahů, svět sám pro sebe, který jim pomáhá lépe porozumět tomu, co je obklopuje. Díla pojali jako rodokmen, do jednotlivých oken vytvořili koláže symbolů nebo rituálů, které provází jejich hlavní motiv. Chápou je jako snahu uchovat myšlenky a situace, na které by se mohlo zapomenout, ale touto cestou mohou citlivějším způsobem tříbit a pomáhat ve vývoji jak jich samotných, tak i světa, který je obklopuje. Nechtějí neustále opakovat stejné chyby.

Nástěnné práce pak spojuje socha, která funguje jako magická základna, středobod celé série s jehož pomocí drží celá práce pohromadě v prostoru. Na jejím vrcholu je umístěno dřevěné žezlo, amulet. Ten ztvárňuje základní myšlenku celého motivu. Nástěnné práce jsou vytvořeny z nepálené hlíny, pryskyřice, perletě a ovčí vlny, a jsou doplněné o tištěné koláže. Socha je pak kombinací práce se dřevem a látkou. Pro Slamu & Delonga je důležité, že materiály, které používají, je nutné opracovat ručně. Každý jejich dotek je na nich pak viditelný. Dřevořezba nebo práce s keramikou či vlnou vycházejí z dlouhé tradice řemesel, ke kterým má autorská dvojice dlouhodobě úctu a nachází v nich potřebnou svobodu výrazu a estetickou hodnotu.
Artworks