Julius Reichel

Série obrazů 145x190cm, pracuje se zvětšenými piktogramy, obrazovými zkratkami a symboly tradičních představ toho, co nazýváme UFO. Pro Reichela je ale UFO více něž jen "neidetifikovatelný létající objekt", více než mimozemský létající talíř. UFO je příležitostí k úvaze nad hranicí času a prostoru v kosmologickém měřítku, nad jejich prostupováním reprezentovaným prolínajícíme se obrazovými vrstvami.

UFO Efect

„Čas se řetězí. Jak DNA. Struktura. Mytochondrie. Zácpa v dopravě. Planety. Vesmír. Čas. Radost. Úsek. Strach. Všechno je v barvě. Metafyzická spojnice. (…) Nakonec se to rozpadne: všechno na nic. A to je průsečík. A Čas jsou mříže na oknech. Dveře zamčené. Planety. Dovolená. Fraktály. Frakce. Chaos. Pruniky. Útěk. Smysl. Zaoblené hrany. Idiocie. Demence. Cestování skrze Čas. Cestování pozpátku. Cestování uvnitř času. Surfování na vlně. Úplně normální… radost z neznámá. Všechno se rozpadne. Rozpadá. Musí. Prach. Nic. Ptačí hry uprostřed nicoty. Tam a zase zpátky. Řetěz události. Objevování horizontu. Horizonty události.“
Artworks