Contemporary
Art Collection

Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění. V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce. KOOJON chce být funkční platformou, která přesahuje tradiční vnímání konceptu „sbírky“ a chce svými aktivitami přispět k zpřístupnění současného vizuálního umění široké veřejnosti.

Úvod

Sky

Obrazová série Filipa Dvořáka se věnuje fragmentarní zkušenosti, jednotlivým výsekům pozemské oblohy, jejíž výstřižky jsou rámovány náznaky barokních křivek a archaických obrazových rámů.

- Umělec

Filip Dvořák je představitelem již zavedené mladé generaci českých vizuálních umělců, jehož práce se vyznačuje intermediální povahou, která však vždy nějakým způsobem vychází z promyšlené reflexe základního média malby. Jeho tvorba tak nabývá nejen podoby „rozšířené malby“ ("expanded painting"), ale směřuje také k objektovým formám, instalacím, textu a uměleckému videu. V centru jeho zájmu pak stojí řada historicko-stylistických referencí tematizujících principy a podoby různé uměleckých slohů dějin západního umění, současně je v jeho práci přítomen obdiv k přírodním formám, které často vybavuje metaforickými a symbolickými náboji.

Sky #11

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #12

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Small Talks With Fire

Small Talks With Fire, 2023 4K UHD (3840x2160p) video, 45′44″, smyčka asynchronní audio 19′12″, smyčka Ve spolupráci s Jáchymem Kachlíkem a Ondřejem Konrádem

- Umělec

Hynek Alt je výrazným českým vizuálním umělcem střední generace, absolvoval Katedru fotografie FAMU a Visual Research Lab na State University of New York. Ve své tvorbě tematizuje médium fotografie a osobnost fotografa. Demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu. Jeho zkoumání vztahu k fotografickému médiu je vícevrstevnaté; využívá v něm optické klamy a iluze, jimiž manipuluje fotografický obraz. Jeho umělecký zájem se odehrává v rozličných fasetách současné lidské zkušenosti, často však míří k různým infrastrukturním momentům našich životů, v nichž často objevuje až mýtické polohy.

Age
Of No Heroes | Part 2

Imaginativní série autorské dvojice Dvořák & Kolarov "Age Of No Heroes | Part 2" rozvíjí dlouhodobý zájem autorů o metafyzické vlastnosti pohybu a možnosti jeho zastavení prostřednictvím formátu "rozšířeného obrazu", tedy obrazového pole, které není limitováno pouze plochou malířského plátna, ale otevírá možnosti různým materiálovým experimentům.

Age Of No Heroes | Part 2 | #01

Filip Dvořák, Martin Kolarov | 2020 | Mixed Media | 114x145x14 cm

Age Of No Heroes | Part 2 | #03

Filip Dvořák, Martin Kolarov | 2020 | Mixed Media | 114x145x14 cm

Age Of No Heroes | Part 2 | #02

Filip Dvořák, Martin Kolarov | 2020 | Mixed Media | 114x145x14 cm