Contemporary
Art Collection

Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění. V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce. KOOJON chce být funkční platformou, která přesahuje tradiční vnímání konceptu „sbírky“ a chce svými aktivitami přispět k zpřístupnění současného vizuálního umění široké veřejnosti.

Úvod

Sky #01

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #02

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #03

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #04

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #05

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #07

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #06

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #08

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #09

Filip Dvořák | 2017 | Paintings

Sky #10

Filip Dvořák | 2017 | Paintings