Contemporary
Art Collection

Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění. V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce. KOOJON chce být funkční platformou, která přesahuje tradiční vnímání konceptu „sbírky“ a chce svými aktivitami přispět k zpřístupnění současného vizuálního umění široké veřejnosti.

Úvod

09. 08. 2022

V rámci festivalu Open House Praha byla na výstavě Současné české umění v kotelně poprvé veřejnosti představena část soukromé sbírky současného českého umění KOOJON. Spektakulární výstava uměleckých děl byla ve dnech konání festivalu (21.-22. 5. 2022) instalována v unikátním industriálním prostoru kotelny Všeobecné fakultní nemocnici postavené podle plánů architekta Karla Pragera.

Joyful

Série Joyfull je bakalářskou prací Alžběty Krňanské v Ateliér Malby u Jiřího Černického a Marka Meduny / Michala Novotného na pražské UMRPUM v roce 2018.

Joyful #15

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #14

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #13

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #12

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #11

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #10

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #09

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm

Joyful #08

Alžběta Krňanská | 2018 | Paintings | 50x70 cm