Evžen
Šimera

Evžen Šimera (*1980) po studiu v Ateliéru malířství u Vladimíra Skrepla na pražské AVU absolvoval roční stáž na Middlesex University v Londýně a následně doktorský program na UMPRUM. Šimera si získal pozornost rozvíjením své vlastní malířské techniky, kterou s odkazem na Jacksona Pollocka definuje jako "New Dripping". Touto technikou vytvářené "stékané obrazy" pojímají malbu jakožto práci, v níž již nesehrává ústřední roli pouze malířská intence, ale malba se stává mnohem více subjektem fyzikálních zákonů gravitace a náhody. Společně s dalšími autory participoval na řadě konceptuálních akcí, zkoumajících možnosti a limity mezilidské komunikace například Beru to osobně (2005), Lesson (2003) nebo Už nejsme buzíci (2003). Evžen Šimera získal v roce 2009 Cenu kritiky za mladou malbu a v roce 2012 založil společně s umělcem Ondřejem Brodym Vyšší odbornou školu vizuální komunikace Scholastika.

About

- Artist

Evžen Šimera se zabývá především konceptuální malbou a objektem. Dlouhodobě se věnuje elementárnímu tématu horizontality a vertikality a faktorům, které je vzájemně ovlivňují a spojují. Vizuální umění propůjčuje Šimerovi možnost aplikovat jeho zájem o „spekulativní vědecké postupy“, který pak přetváří do esteticky založených artefaktů. Pro Šimerovo konceptuální zázemí jsou důležité otázky typu „Kde je pozice umělce?“, „Jak je důležitý proces vzniku díla?“ nebo jakou roli sehrává v umělecké tvorbě střet řízeného a nahodilého. Nad celou jeho tvorbou se klene jeho zájem o materialitu uměleckého díla, o inovativní materiály, jejich zpracování a jejich proměnu v uměleckém procesu.

Artworks
Series


ExhibitionsSamostatné výstavy (výběr)
2020
Bez názvu, Evžen Šimera, Galerie Magna, Ostrava

2015
Budoucnost přichází bez pozvání, Ukradená galerie, Praha

2014
Dědictví budoucích zásad, Galerie Richarda Adama, Brno
Projdi stěnou jako obrazem, Galerie 1.patro, Praha

2013
Duch Látky, Galerie hlavního města Prahy

2012
Společné pozorování rozpadu, Galerie Jiří Putna, Brno

2010
Zero Gravity Paintings, Galerie Dole, Ostrava
Laboratoř Drippingu, Galerie U dobrého pastýře, Brno

Skupinové výstavy (výběr)
2020
Estetické úvahy ve volných chvílích, Galerie města Plzeň
Definitivně krásné, Kunstraum Retz, Rakousko

2016
Veřejně přijatelné zjevení, Galerie 101, Praha
Nevratný posun, Dům umění - Dům pánů z Kunštátu, Brno
„The Extended Painting – Between Figurative and Abstract“, České Centrum, Brusel
Ornament, Galerie Villa Pellé

2015
Návrat objektu a neklid věcí, Galerie Kvalitář, Praha
Metaplay II., České centrum New York
Dolby Surround Humanologic, Galerie Kostka – Meetfactory, Praha

2014
Jídlo jako nosný koncept, TranzitDisplay, Praha
Pozice, Galerie UM, UMPRUM Praha

2013
Cesta krajinou, Galerie Rampa, Ústí nad Labem

2012
Dobrej ročník, Mikulovské sympozium Dílna, Mikulov
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností, Národní galerie, Praha

2011
Antiteze malby, Galerie kritiků, Praha
Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck galerie, Brno
Omáž, Galerie mladých, Brno
Krajinná, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Ztišeno, Galerie Wannieck, Brno
Ve vlastním stínu, Galerie 1. Patro, Praha

2010
Rozhraní, Galerie NOD, Praha
Horká linka, Galerie Václava Špály, Praha
PRAGUE BIENNALE 4, Praha