Evžen Šimera

Obraz ze série Vertical Horizontal je typickým zástupcem Šimerovy techniky "new dripping", ve které rozvíjí možnosti střetu řízeného a nahodilého procesu vznikání závěsného obrazu.

Vertical Horizontal

Propojení vertikální a horizontální roviny na jednom podkladu (malířském plátně). Během cesty po vertikální rovině za sebou stékající kapky zanechávají jako důkaz své sestupné trajektorie linku. Když dosáhnou svého cíle a stečou do horizontální roviny, spojí se s ostatními tekoucími kapkami a vytvoří chaotickou skvrnu. Tyto obrazy spadají do nekončící série, protože neexistuje možnost je kopírovat. Linie vedle sebe jde poskládat, ale chaotické, náhodou stvořené skvrny nikoliv. Každý obraz má jedinečnou skvrnu.

Horizontalita navíc odkazuje k pradávnému období předobrazů, symbolů, stop a znaků, kterými se ve svých vývojových etapách člověk řídil, s přijetím vědomí civilizace a vztyčením svého fyzického těla se vnímání a umisťování obrazů přesunulo do vertikální polohy. Série VH se tato dvě zásadní prostředí pokouší spojit v jednom fyzickém díle.

(Text Evžena Šimery)