Jiří Franta
& David Böhm

Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982) jsou zavedenou uměleckou dvojící. Pořádají performance, natáčejí videa, budují prostorové instalace, zasahují do veřejného prostoru, vytvářejí nástěnné malby a jsou autory knižních a časopiseckých ilustrací. Výstupy jejich činnosti mohou připomínat kresebný deník, graffiti, karikatury, komiks, konceptuální umění, grotesku, sportovní výkony, umění spolupráce, fyzikální experimenty, improvizovanou choreografii nebo divadelní představení. Důležité jsou pro ně procesuálnost, časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání médií, experimentování, dodržování a překračování pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věčná nedokončenost. Jinými slovy Jiří Franta a David Böhm netvoří kresby, ale kreslí. Spolupracují spolu od roku 2006.

About

- Artist

Přes zjevné intermediální založení jejich umělecké praxe, kresba a její projevy zůstávají ohniskem tvorby této umělecké dvojice. Ve své práci zdůrazňují kolaborativní či participatorní umělecké praktiky a princip kolektivního autorství. Formálně tak v centru jejich tvorby stojí procesuální a performativní postupy, významově je pak jejich tvorba protkána řadou referencí ke společenskému dění, kritickým zhodnocováním dějinných sil a pohybů. Častými aspekty jejich díla je pak práce s vtipem, ironií, často ústících až k polohám absurdity. Tu neomezují pouze na obsahovou rovinu, ale často proniká i do samotných tvůrčích principů v podobě různých až na první pohled iracionálních pravidel a omezení, kterými si často výrazně zužují manipulační prostor v manifestaci kresby.

Jejich kresby jsou rozpoznatelné výraznou akumulací vizuálních fragmentů, bohatých, vzájemně se prolínajících narativních obrazových výjevů či textů v podobě znejišťujících sloganů a hesel upomínajících na různé sociální zkušenosti záměrně časově neurčité skutečnosti.

Jejich výstavní projekty jsou příznačné rozvíjením vizuálního a strukturálního tvarosloví, které uplatňují v základním médiu kresby. Často výrazným způsobem intervenují do prostoru galerie samotné, jejich výstavy nemají nutně stálý, neměnný charakter a mohou se i proměňovat v čase.

 Series