Jiří Franta & David Böhm

Šestice kreseb, která pro dvojici příznačnou ikonickou vizualitou zpracovává téma vztahu pravdy a skutečnosti na historické ose mezi počátky kapitalistické organizace práce až po post-faktuální éru digitální reality.

Boj o interpretaci

Jiří Franta s Davidem Böhmem v kompoziční sérii šesti kreseb uplatňují svůj zájem o karikaturu, jejíž kořeny vysledovávají v různých často až prvorepublikových kreslených ilustracích. Kresby propojují  téma lokálního s jitými univerzalistickými čapkovskými vizemi.