Martin Kolarov
& Filip Dvořák

Umělci Martin Kolarov (*1993) a Filip Dvořák (*1990) krom své sólové autorské praxe příležitostně pracují také jako jako svébytná umělecká dvojice, kterou charakterizuje jak tematický zájem o historické umělecké formy, tak formální zájem a prozkoumávání možností a hranic media kresby, instalace a experimenty s principem obrazového rámu. V jejich práci je přítomna práce s různými netradičními materiály, s jejich fyzickými vlastnostmi, s transpozicí jiných řemeslných technik a postupů do jazyka současného umění, současně je jejich práce vždy námětově spjata s širší antropologickou zkušeností samotného bytí, stejně tak jako s reminiscencí na folklorní a lokální motiviku.

About

- Artist

V kolaborativních pracích Filipa Dvořáka a Martina Kolarova (HastagNike, Galerie Jelení, 2015; Mlčení Bouře, Atrium, 2017, Kapitola Druhá, Galerie NoD, 2018 a další) jsou iniciovány volné interpretace a formálně-významové hry nad různými projevy přírodních sil a dynamických živlů, které se kodifikovaly v různých kanonizovaných tvaroslovích dějin západního umění. Inspirační potenciál nacházejí nejen v excesivním barokním principu, ale pole výrazu nalézají také v jazyce reklamy, identitách popkultury a formálních tendencích současného vizuálního umění. V systematickém rozpracovávání expandujících strategií obrazového formátu rozvíjejí své niterné úvahy prostřednictvím často až podvědomé sítě emocionálních asociací, které se snaží „zpomalit“ a tím letmo zahlédnout v různých materiálových řešeních. Vzniknuvší archaizující a efemérní atmosféry jsou zapouštěny do prostoru technologického strojového vyhotovení, které bývá doprovázeno již jen základními malířskými gesty redukovanými na minimální jednotku výrazu.

Artworks
Series