Martin Kolarov & Filip Dvořák

Imaginativní série autorské dvojice Dvořák & Kolarov "Age Of No Heroes | Part 2" rozvíjí dlouhodobý zájem autorů o metafyzické vlastnosti pohybu a možnosti jeho zastavení prostřednictvím formátu "rozšířeného obrazu", tedy obrazového pole, které není limitováno pouze plochou malířského plátna, ale otevírá možnosti různým materiálovým experimentům.

Age Of No Heroes | Part 2

„Poučeni barokní estetikou, jež využívá iluzi pohybu a měkkosti v pevných materiálech jako je například mramor, zastavujeme látku v čase, necháváme ji zmrznout vprostřed pohybu. Mizí figura, která látku podpírala. Zůstává jen beztvarý kus draperie, ten však může nadále nést tíhu svých původních významů, revolucí, válek, mírů.“
Artworks