Matyáš
Maláč

Matyáš Maláč (*1997) se ještě před svým studiem na pražské AVU stal plnohodnotným a rozpoznatelným aktérem domácí scény současného vizuálního umění. Maláčova tvorba se zprvu vyznačovala jednoznačnou orientací na probádávání terénu možností současné obrazové abstrakce. Maláč se svou aktivní uměleckou praxí řadí ke generaci autorů, kteří ve své tvorbě reflektovali východiska mezinárodního diskurzu „zombie formalismu“, současně je v práci vysledovatelný zájem o kontinuální revizi moderny. Aktuálně se prosazuje coby tvůrce, který dokáže intuitivně překračovat hranice jednotlivých žánrů, stylů a technik a profiluje se jako vypravěč nejednoznačných a abstrahovaných narativů dnešního smyslově a datově přesyceného světa.

About

- Artist

Matyáš Maláč (*1997) se ještě před svým studiem na pražské AVU stal plnohodnotným a rozpoznatelným aktérem domácí scény současného vizuálního umění. Maláčova tvorba se zprvu vyznačovala jednoznačnou orientací na probádávání terénu možností současné obrazové abstrakce. Maláč se svou aktivní uměleckou praxí řadí ke generaci autorů, kteří ve své tvorbě reflektovali východiska mezinárodního diskurzu „zombie formalismu“, současně je v práci vysledovatelný zájem o kontinuální revizi moderny. Aktuálně se prosazuje coby tvůrce, který dokáže intuitivně překračovat hranice jednotlivých žánrů, stylů a technik a profiluje se jako vypravěč nejednoznačných a abstrahovaných narativů dnešního smyslově a datově přesyceného světa.

V posledních letech se Maláčova tvorba zaobírá otázkami svobodné vůle, táže se po definičních hranicích jedince v digitálních, politických, environmentálních či posthumánních perspektivách, zkoumá způsoby práce a zpracovávání informací ve věku jejich exponenciální inflace a intenzifikace, projevuje zájem o zachycování vizuální schizofrenie. V jeho práci byla formální stránka vždy podřízena námětovým a obsahovým východiskům přesto, že jejich čtení není skrze výslednou formu jednoznačné a snadno identifikovatelné. V centru jeho zájmu ve výsledku totiž vždy stojí samo médium malby, coby kontinuální disciplína historie dějin umění, usilující o to být nástrojem vypověditelnosti rozličných témat.

Jedním z často se opakujících témat Maláčova přemýšlení je snaha o to pochopit nejasný přechod mezi duševním zdravím, rozumností („sanity“) a jejich opozitem „insanity“: jakousi všudypřítomnou zběsilostí či šíleností přítomnou v každodenní akcelerované hyper/transmoderní realitě. Tato mezera mezi „zdravým“ a na druhé straně v jisté smyslu „patologickým“ založením dnešního světa a jeho percepce je místem, ze kterého se Maláč vnější fenomenální svět pokouší zpracovávat.

Artworks
Series


ExhibitionsSamostatné výstavy
2018
Dark Energy/Ego Death/Death Planet/Void Trap/Save the future? (spolu s Juliusem Reichelem), HŠ Gallery, Praha
10000 Racing Shivas 420 Tacho (spolu s Namorem Ynrobyvem a Juliusem Reichelem), kurátor: Abdulrahman Alkubaisi, Hosek Contemporary, Berlín
Analog Immersion/Academy of Deep Emotions/Lollife, Berlínskej Model Gallery, Praha
DYS LAND,(spolu s Ronny Szillo, Lars Frohberg, Marian Luft, Mylasher, Fabian Kuntzsch), kurátor: Mylasher, AM180 Gallery, Praha

2019
ME 2 ASHES,(spolu s Marek Delong and Anna Slama, Mylasher, Anica Care), C.Rockefeller Center for Contemporary Arts, Drážďany


2020
THE DAYS ARE JUST PACKED, The Pool Gallery, Istanbul
BURIAL OF THE WHITE MAN, presented by Exile Gallery , Kleiner Gleichberg


2021
Proto Gallery Systems in No Moon, New York
Proto Gallery Systems show, Athény
Love Your Data: The Life Of Paranormie, Karpuchina Gallery, Praha

Skupinové výstavy (výběr)
2019
VDIFF, kurátor: Milan Mikuláštík, Dům umění, Brno
Make a Wish Lil Fish, (spolu s Julius Reichel and Namor Ynrobyv), kurátor: Caterina Antonaci, Label 201, Řím
Videokemp, kurátor: Viktor Čech, St. Agnes Monastery, NGP, Praha

2020
DEEP DOWN YOU KNOW TO WATCH YOUR STEP, spolu s BCAA System, PAF NY
ESSENCE OF PAINTING, (spolu sAdrian Altman and Vít Svoboda), kurátor: Viktor Čech, Regional Gallery Liberec

2021
Dandies Loiter Through The Night, kurátor: Lumír Nykl & Tina Poliačková, Garage Gallery, Praha
Clueless Agency: Ward No Gateman, Draw On Nametag, Pals Spit Peels, Slap, Tips, Sleep, kurátor: PGS, Karlín Studios, Praha