Matyáš Maláč

Google Effects je "site-defined" ("místem definovaná") série oboustranných obrazů, která vznikala jako pokus vyrovnání se s možnostmi krajinomalby v konkrétním plenéru. Maláčovy malby jsou odrazem malířsky dekonstruovaného místa, na kterém Maláč rozehrával jeho ryze volnou vizuálně-gestickou interpretaci.

Google Effects

Série Google Effects spadá do Maláčova prvního období, v němž hledal základní východiska své malířské a umělecké praxe. Přesto ale vykazuje známky uvědomělé a osobité práce s malířskou expresí a abstrahujícím vizuálním kódem v kombinaci s perfomativními a postkonceptuálními elementy. Obrazy vznikaly coby topografický záznam místa, respektive vizuální mapa v terénu lesního porostu. Dimenze prázdného malířského plátna předurčovala „view point“: Maláč pro umístění každého plátna hledal dva stromy, mezi nimiž byl vzájemný rozestup obou stromů roven právě šířce daného plátna. Obrazové motivy pak následně vycházely z volné vizuální interpretace viděného místa. Maláč v celé sérii rozvíjí práci s vizuálním rytmem a barvou, které derivuje z vizuálních kvalit vnější lesní krajiny a současně je podřizuje způsobům digitálního procesování datových toků. Výsledkem je rozklad racionální informace a uvědomělé smyslové percepce do dekonstruované formy čistě gestického charakteru.
Artworks