Tomáš
Roubal

Tomáš Roubal je absolventem VŠVU Bratislava, avšak dlouhodobě žije a tvoří v Praze, kde se nad rámec sochařské tvorby věnuje také malbě či kresbě. Roubalova tvorba kontinuálně reflektuje aktuální socio-politické fenomény. V posledních letech si vytvořil rozpoznatelný vizuální styl vycházející z užívání kovu jakožto základního objektového materiálu, využívání robustních technik zpracování a tvarování kovu a jazyka minimalistické figurace.

About

- Artist

Tomáš Roubal (*1982) je vizuálním umělce, který se v prvé řadě zabývá sochařskou tvorbou, jeho umělecký záběr se historicky ale vyvíjel i přes médium malby, kresby, současně se ale neomezuje jen na klasické umělecké formáty, ale věnuje se například i autorské knize. Roubalova tvorba reflektuje široké společenské, ekonomické a politické pozadí dnešní společnosti, v níž si s jistou dávkou ironie všímá řady aktuálních problémů, absurdit, vykořeněnosti a sysifovských motivů. Svou osobní zkušenost se zákrutami pozdního kapitalismu a života v něm transponuje do svých děl intuitivní, nikoli konceptuálně zatíženou formou. Svou zkušenostně prožitou analýzu proto podává vizuálně a narativně srozumitelným uměleckým rukopisem, který balancuje na hranici kresebné karikatury a monumentální abstrakce.Series